Ölmədən görməli olduğunuz yerlər

Paylaş:

                                                            Dalğa. Arizona, ABŞ

 

                                                            Uyuni duzluğu. Boliviya

 

                                                                 Flay qeyzeri. Nevada, ABŞ

 

                                                      Hitaçi Sisayd parkı. Yaponiya

 

                                                                         Qırmızı çəmənlik. Pançzin, Çin

 

                                                                 Qleyşer milli parkında göl. ABŞ

 

                                                              Nəhənglər yolu. Şimali İrlandiya

 

                                                               Göy qurşağı dağları. Çin

 

                                                                      Maldiv adaları

 

                                                                              Badab-e-Surt, İran

 

                                                                     Nəhəng Budda. Çin

 

                                                      Antilop kanyonu. Arizona, ABŞ

 

                                                               Düyü tarlaları. İndoneziya

 

                                                          Kapadokya. Türkiyə

 

                                                    Böyük prizmatik göl. ABŞ

 

                                             Odle dağları. İtaliya